Hauptinhalt

Türkçe

Selefilik, günümüzde Almanya’da en hızlı büyüyen islamcı harekettir. Aşırıcılık, kaba kuvvet ve terörizm için uygun ortam oluşmasını sağlar; dinamik, gençliğe yakın ve radikalleştiren bir yapıya sahiptir.

Ancak aynı zamanda Bavyera bölgesinde özellikle „selefilik hakkındaki sorulara cevap vermek“ zorundayız. Bu, tüm demokratik kurumların görevidir. Devlet ve toplum hep birlikte aşırıcılığın oluşmasının ve yayılmasının engellenmesini arzu etmektedir. Bunun nedeni selefilik gibi aşırı ideolojilerin bizim açık ve çoğulcu toplumlarda yerlerinin olmamasıdır.

Bavyera bölgesi, 2015 yılının yaz aylarından beri “selefiliği önleme ve radikalleştirmeyi engellemeye yönelik Bavyera eyaletine ait bilişim ağında” giderek artarak bölgeyi tamamen kapsayacak şekilde birlikte çalışmaktadır. Devlet kurumları yanı sıra ayrıca iki sivil toplum aktörleri ağın partnerleridir.

Network sivil toplum sorumluları

Önleme ile ilgili bilgiler:

Sivil toplum sorumlusu Bavyera bölgesindeki merkezi ufuq.de, özellikle her şeyden önce eğitim ve gençlerin çalışması, dine yönelik temeli olan radikalleşmenin önlenmesi sırasında, ayrıca demokrasi ve özgürlüğe karşı olan her türlü oluşumlar kapsamında çocuklara ve gençlere yardım ile ilgili uzmanlara bilgi verir, eğitir ve danışmalık yapar.

ufuq.de Bavyera bölgesindeki merkezine ait Almanca dilindeki başka bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Radikalleşmeye karşı ile ilgili bilgiler:

Violence Prevention Network e.V. (VPN) (Şiddeti Önleme Ağı Derneği) derneğine ait Bavyera bölgesi danışmanlık merkezi, dine yönelik temeli olan aşırıcılık kontekstinde kesin olarak radikalleştirme prosesine bağlı olan gençler ve genç yetişkinler ve bunların çevresi için başvuruda bulunabilecekleri bir partnerdir.

Şiddeti Önleme Ağı Derneğine ait Bavyera bölgesi danışmanlık merkezi ile ilgili diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm ilgililer ve muhatap olan kişiler, selefilik konusuna ait kapsamlı bilgileri ve danışmanlık, destek ve teşvik taleplerini içeren geniş kapsamlı bilgiye bu web sayfasından ulaşabilir.

En önemli içerikler, aynı zamanda İngilizce, Fransızca, Türkçe, Arapça ve Rusça dillerinde ilgililerin hizmetindendir.

SOS – Yardım & Danışma

Selefiliğe karşı önlem ve radikalleşmeyi engelleme ile ilgili Bavyera bölgesi bilişim ağı, farklı partnerlerin teklif ve tedbirleri ile iş birliği içerisinde çalışır. Yardıma ve danışmanlığa ihtiyaç duymanız durumunda burada ilk başvurulacak yerleri ve iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Şüpheli bir durum ve akut bir tehlike söz konusu olduğunda

Çevrenizde bir kişinin radikalleşmiş olabileceğine veya radikalleşmiş olduğuna daire şüpheniz m varı? Anayasaya aykırı aktivitelere veya tehdit eden tehlikeye yönelik herhangi bir bilginiz mı var? Bu durumlarda size yardımcı olabiliriz! Bavyera bölgesindeki güvenlik kurumları, örn. selefist aktiviteleri, cihat konteksti içerisindeki radikalleşme veya yurtdışına çıkış durumları gibi tüm bilgileri değerlendirerek takip etmektedir.

Radikalleşmeye yönelik şüpheli bir durum olduğunda başvurulacak adres:

Kompetenzzentrum für Deradikalisierung im Bayerischen Landeskriminalamt
(Bavyera Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Radikalleşmeyi Engelleme Merkezi)

Maillingerstraße 15
80636 Munich
Danışma hattı: (089) 1212 19 99
e-Posta yaz

Logo: Kompetenzzentrum für Deradikalisierung im Bayerischen Landeskriminalamt.
Anayasaya karşı aktivitelere yönelik şüphe oluşması veya gizli bilgiler söz konusu olduğunda başvurulacak adres:

Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz (LfV)
(Anayasayı Koruma Bavyera Bölgesi Eyalet Dairesi)

Knorrstraße 139
80937 Munich
Danışma hattı: (089) 3120 14 80
e-Posta yaz

Logo: Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz.
Akut tehlike söz konusu olduğunda

Lütfen, herhangi bir polis karakoluna (yirmi dört saat) başvurunuz veya 110 numaralı telefonu arayarak bilgi veriniz.

Aile mensupları ve ilgililer için danışma

Ailenizde veya çevrenizde genç bir insan, radikalleşti mi veya böyle bir tehlike söz konusu mu?
Kendisi selefi bir grup üyesi mi veya böyle bir gruptan ayrılmak mı istiyor?

Radikalleşme belirtisi olması durumunda VPN (Şiddeti Önleme Ağı Derneği) yanınızdadır.

Hedef Grupları
  • Radikal eğilim gösteren her türlü gençlik
  • Ayrılmayı ve uzaklaşmayı isteyen genç ve genç yetişkinlerin aile üyeleri ve onları destekleyenler
Teklif
  • Eğitim durumunun, ayrıca iletişim ve çelişkileri giderme yeteneğinin güçlendirilmesine yönelik dini temeli olan aşırıcılığı kapsayan anlaşmazlıklarda aile mensuplarına danışmanlık
  • Suç işleme öncesinde radikalleşme tehlikesi bulunan gençler için danışma, eşlik etme ve spesifik eğitim
  • Cezanın infazı sırasında radikal motive edilmiş kaba kuvvet uygulamış suçlularda müdahaleye yönelik önlemler (tahliye sonrasında tutukluluk ve denge koçluğunda radikalleşmeye karşı eğitim)
  • Radikalleşmiş olanlar (aynı zamanda cihattan dönenler) için gruptan ayrılma danışmanlığı ve eşlik etme
Danışma ücretsiz ve gizlidir.

Violence Prevention Network e. V. (VPN)
(Şiddeti Önleme Ağı Derneği)

Beratungsstelle Bayern (Bavyera Danışma Merkezi)
Danışma hattı: (089) 4161 17 711
e-Posta yaz

Logo: Violence Prevention Network.
Örnek: Aile ve çevresi için başvurulacak kurum olarak VPN (Şiddeti Önleme Ağı Derneği)

Bir genç, dikkat çekecek nitelikte hareket etmeye başlar (tamamen değişir, aniden cihat ve benzeri şeylerden bahseder). Öğretmenler, tanıdıklar ve ebeveynler, bundan dolayı endişe ederler, fakat durumun ne kadar “ciddi“ olduğunu bilemezler. Bu durumda Şiddeti Önleme Ağı Derneği’ne başvurabilir ve orada destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler.

Radikalleşmeye yönelik şüphenin artması durumunda ne yapılabilir?

  1. Şiddeti Önleme Ağı Derneği, bu genç ile iletişim kurar ve onunla konuşur.
  2. Gerektiğinde: gence ve çevresindeki kişilere sürekli danışmanlık ve eşlik etme hizmeti verilir.

“Sorular ve Cevaplar bilgisi aracılığıyla selefiliği önleme“ adındaki Bavyera bölgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan broşür, selefist ideolojinin oluşum şekli, içeriği, hedef ve riskleri hususlarına ışık tutmaktadır. Ayrıca başlangıç aşamasında radikalleşmenin belirtileri hakkında ebeveyn, öğretmen ve diğer ilgili kişilere bilgi verir, nasıl davranılacağına dair tavsiyede bulunurken endişe içerisinde olan aile mensuplarının başvurabilecekleri kişiler hakkında bilgilendirir.

Broşürler, Almanca, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde bu web sayfasında hizmetinizdedir ve burada indirilebilir, aynı zamanda www.bestellen.bayern.de adresinde Broschürenversand der Bayerischen Staatsregierung (Bavyera eyaleti broşür gönderme) başlığı altından sipariş edilebilir.

Teilen auf:

Teilen X Mailen